تفاوت تابلو روان تکرنگ

تفاوت تابلو روان درجه یک پارساتابلو با تابلویی دیگر

دراین ویدئو تفاوت شفافیت تصویر و شدت نور پارساتابلو رنگ قرمز (سمت راست)با یک نوع تابلوی دیگر به نمایش گذاشته میشود.البته این به معنای زیر سوال بردن کار دیگر همکاران محترم نیست و امیدواریم اشتباه تداعی نگردد.

امتیاز بدهید

دیگر موارد در صفحه تک رنگ قرمز

نظر خود را بنویسید

خدمات پارسا تابلو

مقالات