لامپ


Prev 1 Next 

لامپ رقص نور لیزری LED

در داخل دستگاه های  رقص نور از لامپ های led  استفاده می شود. این لامپ ها در رنگ های مختلف قرمز، آبی و سبز نیز تولید می گردد. به کار بردن این لامپ های led  در دستگا های رقص نور باعث می شود تا به هر چه زیباتر شدن محیط اطراف کمک زیادی شود. در تمام دستگاه های رقص نور یک موتور گرداننده وجود دارد که با استفاده از آن قسمت های زیری  لامپ های led به گردش در می آید. در این وضعیت نوری که در این لامپ ها وجود دارد ...

Prev 1 Next 

خدمات پارسا تابلو

مقالات